Prezentuje wpływ obranych strategii i działań operacyjnych na zarządzany biznes
Rozwija myślenie przedsiębiorcze przez poznawanie zasad prowadzenia firmy
Gra decyzyjna poświęcona przekazywaniu podstaw wiedzy z zakresu merchandisingu
Uczy planowania i realizowania strategii negocjacji, zmierzających do kompromisu
 
Ćwiczy sprawność przekazywania informacji przy konfrontacji z nowymi komunikatami
Uczestnicy wcielają się w role, których kompetencje wpływają na ich zachowanie
Uczy uczestników dbać o własne interesy przy negocjacjach z innymi graczami
Używanie efektywnych narzędzi i technik PR, budowanie map otoczenia organizacji
 
Wykorzystanie modelu marketingu mix do tworzenia kampanii marketingowych
Wypracowuje koordynację pracy w grupie, przy sieci interakcji między graczami
Planszowa gra strategiczna, ukazująca specyfikę grupowego podejmowania decyzji
Wywołuje burzę mózgów, motywuje uczestników do wspólnej realizacji celów
 
Uczestnicy przejmują kontrolę nad słabo rozwijającym się przedsiębiorstwem
Buduje umiejętność wywierania wpływu w negocjacjach, budowania argumentacji